TILBAGE KRISTENSEN HENRIKSEN  
 

Carlo Segerstrøm Kristensen gift med Mary Pouline Henriksen

 
Efter at de var blevet gift, ernærede de sig ved nogle småjobs i Nibe, hvorefter de købte landbrugs jord i Bruså mellen Gundersted
og Oudrup plantage. Det var simpelthen hårdt arbejde med opbrydning af heden til brugbar landbrugsjord. Det første der blev
bygget var hønsehuset, som straks blev indrettet til midlertidig bolig, indtil stald, lade og stuehus kunne bygges færdig. I denne
periode havde de lavet en udgravning i en skrænt, som blev overdækket med bliktag, og her havde de så deres stald til et par
malkekøer.
Carlo Segerstrøm Kristensen
Mary Pouline Henriksen
Født den 17/01-1924 i trælborvad - Død den 12/08 - 2001 på
Ulstruplund plejehjem.
Født den 19/05 - 1924 på Elkærmark Sulsted -
Død den 11/02 - 2008 på Ulstruplund Plejehjem
Parret fik 4 børn som vist herunder:
Inger Marie Kristensen
Leif Segerstrøm Kristensen
Født den 06/04 - 1949 i Bruså
Født den 18/07 - 1951 i Bruså
Arne Segerstrøm Kristensen ( har siden slettet Kristensen )
John Segerstrøm Kristensen
Født den 22/04 - 1955 i Bruså
Født den 06/01 - 1966 i Bruså - Død 03/07-2008 i
Tårnby